Sikkerhetsprodukter

Vi tilbyr det meste som trengs av sikkerhetsytstyr til din bedrift eller heimen din.

Sjekk nettbutikken vår.

Nettbutikken er under stadig utvikling, så dersom det er noko du ikkje finn. Ta kontakt.

ServiceavtalarVi tilbyr di bedrift ei komplett løysning innan førstehjelpsutstyr.

 

Vi leverar det du treng av førstehjelpsutstyr, og sørgjer for at du til ei kvar tid har det som trengs av førstehjelpsutstyr.

 

Vi tilbyr serviceavtalar som sikrar at bedrifta

følgjer krav frå arbeidstilsynet om førstehjelps- utstyr.

Vi kjem innom di bedrift med jevne intervall. Vi sjekkar at alt utstyr er komplett og at ingenting er gått ut på dato. Alt blir dokumentert.

Denne avtala sikrar at du og dine tilsette er forsvarleg sikra.

Såleis slepp du å bruka di eller dine tilsette si tid til å kontrollera, dokumentera og supplera utstyr.

 

Vi har også eigne serviceavtaler for din

hjertestartar.

Då sjekkar vi hjertestartaren årlig og sørger for at den er fullt funksjonabel.

Skulle det vera problem som gjer at den må på service, stiller vi med låneapparat. 

Vi sjekkar også at du til ei kvar tid har elektrodar

og utstyr som ikkje er gått ut på dato.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SikkerhetsutstyrVi leverer det som trengs av sikkerhetsutsyr til både bedrifter og private.

 

Sjekk nettbutikken vår.

Nettbutikken er under stadig utvikling, så dersom det er noko du ikkje finn. Ta kontakt for å få eit uforpliktande tilbud.

 

FørstehjelpspersonellSkal du arrangere ein festival eller

sammenkomst?

 

Ta kontakt dersom det er behov for personell som kan ta seg av beredskap innan førstehjelp.

Vi har profesjonelt personell tilgjengelig.

Studiar har vist at 50 - 70 % kan overleva dersom sjokk frå hjertestartar vert gitt innan 3-5 min etter at hjertet har stansa
Risikoen er 25-30 % for at et hjerteinfarkt utenfor sykehus skal utløse hjertestans
Det tar i snitt 10-12min før ambulanse er på staden ved ein hjertestans