Førstehjelpskurs

Grunnleggande førstehjelp (3 timar):

•    Kva er livreddande førstehjelp? 
•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse

•    Frie luftvegar 
•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

 

 

HLR Kurs (2 timar): 

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

 

VI ANBEFALER AT ALLE SOM TAR KURS I HJERTE- OG LUNGEREDNINGS VEL Å TA UNDERVISNING I BRUK AV HJERTESTARTAR.
SJÅ VÅRT D-HLR KURS UNDER

 

 

Førstehjelp for elektrikarar (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

•    Strømskader

 

D-HLR kurs (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

 

 

Førstehjelp for lærarar/barnehage  (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

•    Kramper 
•    Blødninger 

•    Brannskader 

•    Brudd skader 
•    Forgiftning 

•    Lettere skader

•    Alvorlige skader

•    Traumer 

•    Alvorlige og akutte barnesykdommer 

Førstehjelp for helsepersonell (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

•    Hjertesykdommer 
•    Hjerneslag 
•    Kramper 
•    Blødninger 

•    Brannskader 

•    Brudd skader 
•    Forgiftning 

•    Lettere skader

•    Alvorlige skader

•    Traumer 

 

Førstehjelp for sjåførar  (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

•    Hjertesykdommer 
•    Hjerneslag 
•    Kramper 
•    Blødninger 
•    Trafikkulykke 

•    Brannskader 

 

Førstehjelp for snekkarar/entrepenørar  (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning 

•    Bruk av hjertestartar

•    Fallskader

•    Klemskader

•    Spikerpistolskader

•    Blødninger

Førstehjelp for foreldre (3 timar):

•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Frie luftvegar 

•    Bevisstløshet og sideleie
•    Fremmedlegeme i luftvegar 
•    Hjerte- lungeredning på barn

•    Kramper

•    Brannskader

•    Brudd og sår

•    Alvorlige og akutte barnesykdommar

Den som bestiller kurset må halde lokale, helst med presentasjonsmulighet (prosjektor/lerret, evt. stort TV med HDMI)

Det er også viktig at det er stor golvplass til å gjennomføre øvelsar.

Alle kurs har maks 10 deltakarar, dersom ikkje anna vert avtala.

Me har alle typar kurs.

Ta kontakt så skreddarsyr me ein pakke som passar deg